Opieka stomatologiczna w lutym 2024r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

 

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące korzystania z bezpłatnej opieki stomatologicznej.

W ramach zawartego Porozumienia z Corten Dental sp. z o.o. każdy uczeń uczęszczający do naszej szkoły ma możliwość korzystania z bezpłatnej opieki stomatologicznej w gabinecie
przy ul. Kijowska 1 w Warszawie.

Rodzic lub opiekun prawny może telefonicznie umówić wizytę  dzwoniąc pod numer Contact Center Corten Dental Sp. z o.o. 22 602 08 08

Opieka stomatologiczna uczniów obejmuje:

  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia
  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia

Przeglądy stomatologiczne dla uczniów niepełnoletnich odbywają się w obecności rodziców/opiekunów lub podstawie pisemnej zgody na przeprowadzenie badania. Prosimy
aby rodzice /opiekunowie na umówioną wizytę z dzieckiem wzięli legitymację szkolną ucznia.

Opieka stomatologiczna dla uczniów jest bezpłatna, finansowana ze środków NFZ w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Poniżej miesięczny harmonogram ogólnej dostępności gabinetu Corten Dental przy ul. Kijowska 1 - tel. 22 602 08 08 dla uczniów w Państwa Placówce

LUTY

Lek. Schabowska Wiktoria

  • 02.02.2024
  • 09.02.2024
  • 16.02.2024
  • 23.02.2024