O szkole

budynek szkoły

Szkoła podstawowa specjalna nr 240

jest placówką dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240 działa Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Przyjmujemy dzieci i młodzież w wieku 6 -21 lat. Zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju organizujemy dla dzieci od 3 roku życia.

Nadrzędnym celem naszych działań edukacyjnych jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia zgodnego z jego możliwościami.

W naszej szkole zapewniamy:

  • edukację dzieci niepełnosprawnych na najwyższym poziomie,
  • fachową pomoc specjalistów i nauczycieli pracujących z pasją, wrażliwych na potrzeby dzieci,
  • zajęcia z zakresu terapii mowy, zajęcia rewalidacyjne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia metodą Tomatisa, terapię psychologiczno–pedagogiczną oraz bezpłatną opiekę w szkolnej świetlicy w godz. 7:00-17:00,
  • podręczniki dla wszystkich uczniów,
  • stypendia, pomoc socjalną, tanie obiady (gotowane w szkole),
  • ciekawe zajęcia i opiekę w czasie wakacji i ferii zimowych – akcja Lato i Zima w Mieście,
  • pomoc lekarsko–pielęgniarską,
  • bezpłatne warsztaty,
  • pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

Szkolne dokumenty

pdfStatut Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 w Warszawie.pdf

pdfProgram Wychowawczo-Profilaktyczny.pdf

pdfProgram Rozwoju Szkoły na lata 2020-2025.pdf

pdfWewnątrzszkolne Zasady Oceniania.pdf

pdfKlauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych.pdf

pdfProgram Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2023/2024.pdf

 

Galeria zdjęć:

Pomieszczenie biblioteki szkolnej wyposażone w regały z książkami oraz stoliki do czytania.
Pomieszczenie biblioteki szkolnej wyposażone w regały z książkami oraz stoliki do czytania. Nad regałami wiszą obrazki wykonane przez uczniów.
Pracownia komputerowa ma ściany w kolorze zielonym. Wzdłuż nich ustawione stanowiska komputerowe. Na środku sali widać rzutnik oraz tablicę multimedialną.
Widok na front szkoły.
Sala lekcyjna dla uczniów klas 1-3 wyposażona w kolorowe szafki i odpowiedniej wielkości stoliki i krzesełka.
Jasny i przestronny korytarz szkolny. Pod oknami stoją kolorowe kanapy, a na środku stoi stół do ping-ponga.
Kolorowy plac zabaw na najmłodszych uczniów.
Pracownia gospodarstwa domowego wyposażona w kuchenkę oraz piekarnik.
Jasna sala gimnastyczna z parkietem, drabinkami i koszem do koszykówki.
Pomieszczenie stołówki wyposażone w stoły oraz taborety.