Tomatis

Metoda Tomatisa jest to metoda treningu słuchowego przeprowadzonego za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Terapia ta polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną.

Program stymulacji obejmuje zazwyczaj od 30 do 60 seansów przeprowadzanych w 3 sesjach. W terapii wykorzystywana jest muzyka Mozarta oraz chorały gregoriańskie. Metoda ma zastosowanie u osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej, przejawiające się m.in.: zaburzeniami koncentracji uwagi, nadwrażliwością na dźwięki, błędną interpretacją pytań, myleniem podobnie brzmiących słów, koniecznością powtarzania poleceń,trudnościami z czytaniem i pisaniem, męczliwością, nadaktywnością, nadwrażliwością emocjonalna, itd. Komu może pomóc

Metoda Tomatisa? Najczęściej metodę tę stosuje się w przy zaburzeniach głosu i mowy: jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, dysleksja oraz w przypadku trudności w nauce i zaburzeniach koncentracji.

Zajęcia prowadzi Marta Mazurkiewicz.