Arteterapia

Celem nadrzędnym zajęć arteterapeutycznych jest rozładowanie napięcia emocjonalnego, a także budowanie pozytywnych emocji umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych dziecka. Działania przez sztukę zaspokajają potrzebę bezpieczeństwa, podnoszą samoocenę i poczucie własnej wartości.

 Formy i metody pracy stosowane w czasie zajęć dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości percepcyjnych dzieci. W trakcie zajęć wykorzystywane są różnorodne środki plastyczne tj. glina, woda, masy plastyczne, farby, kredki, materiał naturalny itp. Działania plastyczne podparte są muzyką, zajęciami sensorycznymi, zabawami dramowymi, zajęciami w plenerze i środkami wizualnymi np. filmy, bajki terapeutyczne, książeczki.

 Praca z dziećmi nastawiona jest na rozwijanie sprawności manualnej, sfery sensorycznej, wyobraźni i inwencji twórczej poprzez działania plastyczne. Ćwiczenia prowadzone w trakcie zajęć doskonalą koordynację wzrokowo - ruchową, orientację czasowo – przestrzenną, rozwijają komunikację werbalną i niewerbalną a także sferę sensoryczną.

Dzięki arteterapii dzieci uczą się współdziałania w grupie w czasie zabawy.

Zajęcia prowadzi:

  • Edyta Skorupska