Zmiana daty wigilijnego spotkania

Szanowni Państwo, informujemy, że z przyczyn organizacyjnych musimy zmienić datę spotkania wigilijnego. Odbędzie się ono 19 grudnia 2018 roku (środa) o godz. 10.00.

Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 9.15 w odświętnych strojach. Występ jasełkowy rozpocznie się o 10.00 na korytarzu II piętra, następnie uczniowie z Rodzicami udadzą się do klas na wspólny poczęstunek (do godziny 12.00).

Tego dnia szkoła zapewnia opiekę wychowawczą w świetlicy (6.45 – 17.00) wyłącznie uczniom rodziców pracujących lub korzystających z dowozów.