Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 240

Warszawa, 24.03.2022r.

Minister Zdrowia ogłasza:

  • „Od 28 marca w Polsce znika obowiązek noszenia maseczek, Maseczki pozostają obowiązkowe jedynie w placówkach medycznych
  • Ministerstwo Zdrowia rekomenduje noszenie maseczek w miejscach publicznych oraz stosowanie się do zaleceń lekarzy w przypadku zakażenia koronwirusem.
  • Nie został zniesiony stan pandemii w Polsce”.

Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 w Warszawie z dnia 24.03.2022r.

  • Od 28 marca 2022r. w szkole można poruszać się bez konieczności zakrywania nosa i ust maseczką ochronną.
  • Zaleca się korzystanie z maseczek ochronnych w większych skupiskach dzieci, nauczycieli i pracowników np. w czasie  przerw, apeli, przejazdów komunikacją miejską itp.
  • Rodzice i opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły, przekazują i odbierają dzieci po zgłoszeniu przez domofon.
  • Utrzymuję zakaz wpuszczania bez zgody dyrektora osób zewnętrznych na teren szkoły .
  • Utrzymuję konieczność mierzenia temperatury i dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku szkoły.
  • Utrzymuję zachowanie pozostałych procedur bezpieczeństwa związanego z trwającą pandemią.

Beata Domańska