Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo,

w załączniku (klik) przedstawiamy  wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty (E8) w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240 zgodne z wytycznymi MEN, GIS, CKE.

Prosimy o zapoznanie się z nimi zarówno przez Państwa, jak i uczniów, którzy 16, 17, 18 czerwca 2020 (wtorek, środa, czwartek) będą przystępowali do egzaminu ósmoklasisty.