Wymiana Kart Ucznia

Karty Ucznia

Rozpoczynamy wymianę Kart Ucznia, które tracą ważność 30 września br.!

Wymiana Kart Ucznia dotyczy głównie obecnych klas IV oraz klas V, VI i VII, którym kończy się okres wgranych bezpłatnych uprawnień do przejazdów komunikacją miejską 30 września 2022 roku.

Jak wyrobić nową Kartę Ucznia?

1. Za pośrednictwem linku elektronicznego otrzymanego ze szkoły, do której uczęszcza Uczeń : https://kartaucznia.ztm.waw.pl/b82d8b3d

Będziecie potrzebowali: numeru obecnej Karty Ucznia oraz zdjęcia. Fotografia powinna być legitymacyjna, wykonana w orientacji pionowej na jednolitym, jasnym tle. Upewnij się, czy jest ona w odpowiednim formacie – JPG lub PNG, w minimalnej rozdzielczości 200×259 pikseli, a wielkość pliku nie przekracza 2 MB. Powinna ona być także aktualna i wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku na adres e-mailowy otrzymacie potwierdzenie jego złożenia, a później informację o rozpatrzeniu.

Nową Kartę Ucznia odbierzecie w szkole po otrzymaniu wiadomości z sekretariatu o jej dostarczeniu.

2. Bezpośrednio w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM

Będziecie potrzebowali: obecnej Karty Ucznia, ważnej legitymacji szkolnej oraz zdjęcia legitymacyjnego Ucznia w formacie 3,5×4,5 cm.

Wnioski należy składać do 31 maja!

 

Ważność Karty Ucznia można sprawdzić na stronie  wtp.waw.pl  wpisując  sprawdzkarte.wtp.waw.pl i 11-cyfrowy numer karty.

Proszę pamiętać, że za pośrednictwem szkoły nie realizujemy wniosków kart zagubionych. W takich przypadkach udajemy się  do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów ZTM w celu zablokowania zagubionej karty i wydania za opłatą duplikatu karty.