Pierwsza pomoc przedmedyczna

22 lutego 2022r. dwie kolejne klasy zostały przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tym razem uczniowie klas 7A i 7B uczyli się między innymi jak wezwać służby ratunkowe, jakie  informacje należy podać w trakcie rozmowy z dyspozytorem, jakie są kolejne ogniwa łańcucha przeżycia.

Oczywiście oprócz teorii była również praktyka: układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz resuscytacja krążeniowo-oddechowa na szkolnym fantomie.