Projekty szkolne

Zakochaj się w ogrodzie

Projekt ma na celu  podjęcie szerszych działań edukacyjnych na bazie istniejącego szkolnego ogrodu. Stwarza on możliwość przekazania  uczniom wiedzy przyrodniczej, rozbudzania zainteresowań   przyrodą i jej pięknem. Pozwala na nabywanie praktycznych umiejętności ogrodniczych i działań na rzecz naturalnego środowiska.

 Projekt opiera się na założeniu, że  łatwiej szanować i chronić to, co znane i bliskie sercu. Zaangażowanie  społeczności szkolnej w realizację projektu daje szansę, że zdobyta wiedza i umiejętności, jak dbać o środowisko naturalne, zaprocentuje i będzie służyła przyszłym pokoleniom. Zadania i sposoby realizacji projektu zostały dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów oraz ich norm rozwojowych. Metody i formy pracy oparto na praktycznym działaniu i poglądowości – wiodących zasadach oligofrenopedagogiki. Projekt ma charakter otwarty, można go modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych. 

Cele ogólne:

 • Przybliżanie dzieciom świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska.
 • Rozwijanie wrażliwości na otaczająca przyrodę oraz problemy ochrony środowiska naturalnego.

Cele szczegółowe:

 • Nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności pielęgnacji roślin  i ochrony zwierząt
 • Nauka sadzenia, siania i pielęgnacji roślin ozdobnych, warzyw, ziół
 • Rozróżnianie wybranych gatunków roślin i zwierząt ogrodowych
 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku
 • Zachęcanie do rekreacji w środowisku naturalnym
 • Zainteresowanie współzależnością między czystością środowiska i jakością produkowanej żywności
 • Nauka mądrego korzystanie z zasobów przyrody
 • Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska

Etapy projektu: 

Projekt podzielono na trzy etapy skorelowane z porami roku: Jesień, Zima, Wiosna, Lato . Etapy  realizowane będą w kolejnych latach: I etap – „Ogrody duże i małe”  (II semestr roku szkolnego 2017/18) II etap – „Ogród - ostoja zwierząt” (rok szkolny 2018/19) II etap – „Relaks w ogrodzie” ( rok szkolny 2019/20).

Harmonogram realizacji projektu  w roku szkolnym 2017/18 OGRODY DUŻE I MAŁE

 1. Ogrody dawniej i dziś
  • Impreza szkolna na powitanie wiosny: - Warsztaty  i zajęcia plenerowe w Wilanowie  „Król ogrodnik”  
 2. Poznajemy ogrody Warszawy
  • Wycieczki do Powsina, Wilanowa, ogrodu na Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego - Ogródki naszych sąsiadów  
 3. Dzień niezapominajki
  • Sadzimy niezapominajki w Ekogródku - Konkurs na pocztówkę z niezapominajką - Kiermasz kwiatów  
 4. Wiosenne spotkania w ogrodzie
  • Dzień Rodziny - piknik na trawie,  zabawy przyrodnicze pod hasłem „Z  rodziną w ogrodzie” - Nasze uprawy (sadzenie ziemniaków i innych roślin, sianie ziół i kwiatów) - Szkolny konkurs „Młody Ogrodnik” - Plener malarski z zaproszonymi gośćmi  
 5. Ekogródek w obiektywie
  • Szkolny konkurs fotograficzny - Zgłoszenie do konkursu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy  "Warszawa w kwiatach i zieleni"   

Harmonogram realizacji projektu  w roku szkolnym 2018/19 OGRÓD -  OSTOJA ZWIERZĄT

 1. Jesienne prace w ogrodzie
  • Zbieranie nasion kwiatów jednorocznych - Wykopki ziemniaków - Sadzenie cebulek kwiatów wiosennych - Grabienie liści, porządkowanie rabat  
 2. Zwierzęta w ogrodzie
  • Dzień jeża (Poznajemy mieszkańca naszego ogródka) -  Warsztaty "Teatr przyrody"  
 3. Od uprawy do potrawy
  • Dzień ziemniaka w szkole - Warsztaty organizowane przez Tesco  
 4. Jesień w wierszu i piosence
 5. Dokarmianie ptaków zimą - Konkurs na najciekawszy karmnik - Opieka nad karmnikami  
 6. Ogród zimą
  • Obserwacja ptaków odwiedzających nasz ogród   -  Książeczki o ptakach z karmnika - Przygotowanie foto albumu „Ogród w szacie zimowej”  
 7. Ogród na parapecie
  • Prowadzenie hodowli roślin w salach (zioła, kiełki)  
 8. Chronimy owady
  • Impreza szkolna pt. "Parada owadów" - Warsztaty "Teatr przyrody" -  Budowa domków dla owadów  
 9. Wiosenne spotkania w ogrodzie
  • Paśnik dla owadów zapylających (sadzenie roślin przyjaznych owadom) - Sadzenie dyni na rabatach - Nawożenie rabat – Skąd bierze się kompost?  
 10. Ścieżka sensoryczna w Ekogródku
  • Wyznaczenie miejsca i wykonanie ścieżki sensorycznej - Zabawy w Ekogródku podczas Pikniku rodzinnego  
 11. Upiększamy nasz ogród
  • Wykonanie ozdobnych kwietników i mebli ogrodowych - Konserwacja drewnianych elementów wyposażenia ogrodu  
 12. Ekogródek jak z obrazka
  • Szkolny plener malarski/fotograficzny - Zgłoszenie do konkursu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy  "Warszawa w kwiatach i zieleni"   

Harmonogram realizacji projektu  w roku szkolnym 2019/20 RELAKS W OGRODZIE  

 1. Jesienne spotkania w ogrodzie
  • Zbiór dyni - Jesienny koszyk (prace plastyczne z darów jesieni) - Wykonanie zielników roślin rosnących w Ekogródku - Warsztaty w Centrum Edukacji Przyrodniczej "Folwark Bródno" - Warsztaty w Fundacji Pociechom  
 2. Dzień Dyni
  • Żółto/pomarańczowy dzień w szkole - Konkurs potraw z dyni   3 .Dokarmianie ptaków - Opieka nad karmnikami  
 3. Zimowe warunki atmosferyczne
  • Stany skupienia wody - Obserwacja pogody - Zabawy na śniegu  
 4. Ptaki w ogrodzie
  • impreza szkolna pt. „Ptasie radio”  
 5. Dzieciaki sadzeniaki
  • Sadzenie roślin ozdobnych na swoich zagonkach w Ekogródku - Warsztaty w Leroy Merlin, w Castoramie  
 6. Letni plener malarski
  • Warsztaty malarskie w Ekogródku z zaproszonymi gośćmi  
 7. Zakochaj się w ogrodzie - podsumowanie projektu
  • Świętowanie w Ekogródku zakończenia projektu    

SZKOLNY PROJEKT Z OKAZJI 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 

 Koordynator projektu – Monika Michalak, Anetta Rębacz Michalak.  

 Realizowane treści 

Charakterystyka projektu:   Głównym założeniem projektu jest rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów naszej szkoły.   Projekt skierowany jest do społeczności uczniowskiej, rodziców, środowiska lokalnego oraz do zaprzyjaźnionych placówek oświatowych.   Projekt ma na celu uświadomienie uczniom znaczenia odzyskania niepodległości w 1918 roku na ich życie obecnie oraz wzbudzić dumę z tego, że jesteśmy Polakami.   Zadania i sposoby ich realizacji zostały dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów oraz ich norm rozwojowych. Metody i formy pracy oparto na praktycznym działaniu i poglądowości.   Projekt przewidziany jest do realizacji od września 2018 r. do listopada 2018r. włącznie. Punktem kulminacyjnym projektu jest uroczysta akademia przewidziana na piątek - 9 listopada 2018 r.   

ZADANIA DO REALIZACJI:   

Z historią za pan brat 

Osoby odpowiedzialne: Monika Michalak, wychowawcy klas 

Termin realizacji: wrzesień – listopad 

Sposób realizacji: zamówienie lekcji, wycieczek dla uczniów naszej szkoły w IPN, Domu spotkań z Historią itd. dotyczących odzyskania niepodległości przez Polskę. - przygotowanie segregatora z materiałami do przeprowadzenia cyklu lekcji związanych z historią powstania hymnu oraz znajomością jego tekstu, a także z odzyskaniem przez Polskę niepodległości 

Mini olimpiada szkolna „100 kroków, 100 skoków do niepodległości”   

Termin realizacji: październik - listopad 

Osoby odpowiedzialne: nauczyciele wychowania fizycznego 

Sposób realizacji: Zorganizowanie dla uczniów naszej szkoły mini olimpiady. Przykładowe dyscypliny:

 1. Bieg sztafetowy z flagą na dystansie 100 lub 10 metrów
 2. 100 rzutów
 3. 100 skoków np. W dal lub przez skakankę

Biało-czerwony listopad - godło, flaga i kotyliony      

Osoby odpowiedzialne: nauczyciele plastyki, zajęć kreatywnych, świetlicy, nauczyciele klas I-III i zespołów terapeutycznych i inni chętni 

Termin realizacji: wrzesień – listopad 

Quiz ze znajomości hymnu narodowego

Sposób realizacji: - przygotowanie kotylionów, które będą rozdawane przed 11 listopada, - przygotowanie flag, prac plastycznych z godłem, które posłużą do dekoracji holu szkoły

Osoby odpowiedzialne: Anetta Rębacz, Monika Michalak oraz nauczyciele języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej 

Termin realizacji: październik – listopad 

Sposób realizacji: przeprowadzenie lekcji z prezentacją na temat historii hymnu polskiego - przygotowanie materiałów do przeprowadzenia lekcji na temat hymnu - nauka słów hymnu i melodii - quiz z wiedzy na temat historii powstania hymnu narodowego i znajomości tekstu hymnu       

Wystawa – 100 lat niepodległości

Osoby odpowiedzialne: nauczyciele plastyki, techniki, opiekunowie drużyny harcerskiej 

Termin realizacji: listopad 2018r. 

Sposób realizacji: Przygotowanie wystawy na parterze szkoły oraz na pierwszym piętrze wyeksponowanie przygotowanych przez zespoły klasowe prac prezentujących godło Polski  

Apel pt. „Melodie niepodległości” 9 listopada 2018 r

Osoby odpowiedzialne: Anetta Rębacz, Monika Michalak oraz nauczyciele języka polskiego i wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego 

Termin realizacji: październik - listopad 2018r. 

Sposób realizacji: przygotowanie tekstów piosenek do wspólnego śpiewania, które zostaną przećwiczone w zespołach klasowych - przygotowanie wybranej grupy uczniów do zaśpiewania wybranych piosenek - przygotowanie z wybranymi uczniami dwóch – trzech tańców do prezentacji na apelu (np. polonez, krakowiak, taniec z flagami) - przeprowadzenie apelu 9 listopada 2018r.