Świetlica

Świetlica szkolna jest integralną częścią naszej szkoły. Otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 17.00. Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani wychowawcy. Dzieci uczęszczające do świetlicy mają możliwość brania udziału w zajęciach: integracyjnych, plastycznych, ruchowych ogólnorowojowych, czytelniczych, technicznych i papieroplastycznych, zajęciach z wykorzystaniem środków audio-wizualnych. 

W codziennej pracy szczególną uwag zwracamy na: funkcjonowanie społeczne, kulturalne zachowanie, nawyki higieniczne, wdrażanie do samodzielności.