Sala SI

Sala Doświadczania Świata służy do prowadzenia stymulacji polisensorycznej pozwalającej na wielozmysłowe poznawanie. Wykorzystywana jest w pracy terapeutycznej i rewalidacyjnej z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, autystycznymi, z zaburzeniami emocji oraz we wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Ma ona na celu stymulację współpracy pomiędzy poszczególnymi zmysłami dziecka, likwidację zaburzeń proprioceptywnych, zaburzeń równowagi i poczucia ułożenia własnego ciała, lęku przed wykonywaniem różnych czynności życiowych związanych z poruszaniem się w przestrzeni, ze zmianą płaszczyzn i poziomów. Zaburzenia w funkcjonowaniu analizatorów zakłócają, a często uniemożliwiają dzieciom nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności. Rolą metody stymulacji polisensorycznej jest usprawnianie wszystkich zmysłów: czucia proprioceptywnego (czucie głębokie), dotyku, węchu, smaku, wzroku, tak by umożliwić dzieciom zintegrowane, wielozmysłowe poznawanie świata.

W sali znajdują się m.in.: kaskada światłowodowa, rzutnik światła, kula lustrzana z reflektorem o zmiennej barwie światła oraz interaktywny panel z przyciskami, kostka, lampa do światłowodów i kolumna bulgocąca.Wyposażenie sali doświadczania świata zakupiono ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.