pracownia komputerowa

Pracownie komputerowe

W szkole są dwie pracownie komputerowe, z których odbywają się zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne dla dzieci świetlicowych. Jedna z pracowni znajdująca się na parterze to e-Pracownia Grochów wyposażona w najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie. W obu pracowniach zamontowane są rzutniki.