Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Rozpoczęcie Roku szkolnego 2021/2022  w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240 w Warszawie odbędzie się

1 września (środa)  2021 roku o godzinie 9.00

Uczniowie klas  pierwszych mają spotkanie w szkolnej stołówce. Z dzieckiem mogą wejść maksymalnie dwie osoby z rodziny.

Pozostałe klasy na szkolnym tarasie.

W przypadku deszczu:  uczniowie klas 3, 4 , 5, 6 ,7, 8  spotkanie na I piętrze. Uczniowie Zespołów Terapeutycznych na korytarzu II pietra.

Z uczniami  klas 3 – 8 i ZT może wejść do szkoły  jedna osoba z rodziny.

Po spotkaniu ogólnym  uczniowie  z wychowawcą danej klasy przejdą do  wyznaczonych sal lekcyjnych.

1 września 2021r. nie będzie zajęć edukacyjnych i wychowawczych.

Beata Domańska – dyrektor SPS nr 240