Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Z uwagi na duże zainteresowanie zapisem nowych uczniów do naszej szkoły podania o przyjęcie można składać już od pierwszych dni lutego osobiście w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240 w Warszawie.
Do podania należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub informację z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o rozpoczęciu badań.

Dla rodziców/prawnych opiekunów, zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszej placówki,  28 lutego 2023 r. w godzinach 10.00– 16.00. szkoła organizuje Dzień Otwarty.

Beata Domańska – dyrektor szkoły