Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Z uwagi na duże zainteresowanie zapisem nowych uczniów do naszej szkoły podania o przyjęcie (klik) można składać już od pierwszych dni lutego osobiście w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240 w Warszawie.
Do podania należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub informację z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o rozpoczęciu badań.

Dla rodziców/prawnych opiekunów, zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszej placówki, 16 lutego 2022 r. w godzinach 15.30 – 17.30. szkoła organizuje Dzień Otwarty.

Beata Domańska – dyrektor szkoły