Projekty edukacyjne

PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W SPS nr 240

 • Projekty klasowe
  PROJEKTY REALIZOWANE W KLASIE 2 Aa  
  1. „Przyroda z klasą” – program objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej
    Uczniowie poznają prawa panujące w naturze oraz będą prowadzić proste obserwacje przyrodnicze, wykonywać doświadczenia i samodzielnie wyciągać wnioski. Poznają wiele gatunków roślin i zwierząt, dowiedzą się, jak chronić przyrodę. Dzięki licznym grom dydaktycznym i zabawom ruchowym z łatwością przeprowadzimy ciekawe lekcje.  
  1. „Porcja pozytywnej energii” VI edycja – program edukacji żywieniowej
    Celem programu jest edukacja i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych polegających na spożywaniu warzyw i owoców. Projekt pomoże w przekazaniu dzieciom wiedzy na temat wartościowych produktów spożywczych, zdrowego odżywiania i tego jak może ono wpływać na funkcjonowanie naszego organizmu  
  1. „Gotowi do drogi” – program edukacji komunikacyjnej
    Projekt przekazuje wiedzę i umiejętności zwiększające bezpieczeństwo na drodze. Dzięki programowi najmłodsi uczniowie uczą się podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie tylko jako piesi, ale również rowerzyści czy pasażerowie. Posiadana wiedza i praktyczne umiejętności zmniejszą lęki i zagrożenia związane z samodzielnym poruszaniem się po drogach.  
  1. „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” – ogólnopolski program edukacji stomatologicznej
    Program powstał, aby zaangażować dzieci w zajęcia, podczas których zdobędą niezbędną wiedzę na temat higieny jamy ustnej, dbania o zęby, sposobów i częstotliwości prawidłowego szczotkowania zębów oraz przełamania bariery regularnych wizyt stomatologicznych. Uczniowie dowiedzą się jak ważne jest dbanie o stan zębów już od najmłodszych lat.   PROJEKTY REALIZOWANE W KLASACH 4, 4A, 5
  1. "Rycerze i ich zamki" - projekt historyczno-plastyczny
  Projekt realizowany w I i II półroczu polegający na poznawaniu życia rycerza w czasie wojny i pokoju, jego uzbrojenia oraz budowy zamków. Projekt kładzie nacisk na samodzielną pracę podczas przygotowywania indywidualnych albumów i prac plastycznych.
 • Projekty szkolne

  Zakochaj się w ogrodzie

  Projekt ma na celu  podjęcie szerszych działań edukacyjnych na bazie istniejącego szkolnego ogrodu. Stwarza on możliwość przekazania  uczniom wiedzy przyrodniczej, rozbudzania zainteresowań   przyrodą i jej pięknem. Pozwala na nabywanie praktycznych umiejętności ogrodniczych i działań na rzecz naturalnego środowiska.  Projekt opiera się na założeniu, że  łatwiej szanować i chronić to, co znane i bliskie sercu. Zaangażowanie  społeczności szkolnej w realizację projektu daje szansę, że zdobyta wiedza i umiejętności, jak dbać o środowisko naturalne, zaprocentuje i będzie służyła przyszłym pokoleniom. Zadania i sposoby realizacji projektu zostały dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów oraz ich norm rozwojowych. Metody i formy pracy oparto na praktycznym działaniu i poglądowości – wiodących zasadach oligofrenopedagogiki. Projekt ma charakter otwarty, można go modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych. Cele ogólne:
  • Przybliżanie dzieciom świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska
  • Rozwijanie wrażliwości na otaczająca przyrodę oraz problemy ochrony środowiska naturalnego
  Cele szczegółowe:
  • Nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności pielęgnacji roślin  i ochrony zwierząt
  • Nauka sadzenia, siania i pielęgnacji roślin ozdobnych, warzyw, ziół
  • Rozróżnianie wybranych gatunków roślin i zwierząt ogrodowych
  • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku
  • Zachęcanie do rekreacji w środowisku naturalnym
  • Zainteresowanie współzależnością między czystością środowiska i jakością produkowanej żywności
  • Nauka mądrego korzystanie z zasobów przyrody
  • Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
    Etapy projektu: Projekt podzielono na trzy etapy skorelowane z porami roku: Jesień, Zima, Wiosna, Lato . Etapy  realizowane będą w kolejnych latach: I etap – „Ogrody duże i małe”  (II semestr roku szkolnego 2017/18) II etap – „Ogród - ostoja zwierząt” (rok szkolny 2018/19) II etap – „Relaks w ogrodzie” ( rok szkolny 2019/20) Harmonogram realizacji projektu  w roku szkolnym 2017/18 OGRODY DUŻE I MAŁE
  1. Ogrody dawniej i dziś
  -  Impreza szkolna na powitanie wiosny: - Warsztaty  i zajęcia plenerowe w Wilanowie  „Król ogrodnik”  
  1. Poznajemy ogrody Warszawy
  - Wycieczki do Powsina, Wilanowa, ogrodu na Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego - Ogródki naszych sąsiadów  
  1. Dzień niezapominajki
  - Sadzimy niezapominajki w Ekogródku - Konkurs na pocztówkę z niezapominajką - Kiermasz kwiatów  
  1. Wiosenne spotkania w ogrodzie
  - Dzień Rodziny - piknik na trawie,  zabawy przyrodnicze pod hasłem „Z  rodziną w ogrodzie” - Nasze uprawy (sadzenie ziemniaków i innych roślin, sianie ziół i kwiatów) - Szkolny konkurs „Młody Ogrodnik” - Plener malarski z zaproszonymi gośćmi  
  1. Ekogródek w obiektywie
  - Szkolny konkurs fotograficzny - Zgłoszenie do konkursu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy  "Warszawa w kwiatach i zieleni"   Harmonogram realizacji projektu  w roku szkolnym 2018/19 OGRÓD -  OSTOJA ZWIERZĄT
  1. Jesienne prace w ogrodzie
  -  Zbieranie nasion kwiatów jednorocznych - Wykopki ziemniaków - Sadzenie cebulek kwiatów wiosennych - Grabienie liści, porządkowanie rabat  
  1. Zwierzęta w ogrodzie
  - Dzień jeża (Poznajemy mieszkańca naszego ogródka) -  Warsztaty "Teatr przyrody"  
  1. Od uprawy do potrawy
  - Dzień ziemniaka w szkole - Warsztaty organizowane przez Tesco  
  1. Jesień w wierszu i piosence
    5.Dokarmianie ptaków zimą - Konkurs na najciekawszy karmnik - Opieka nad karmnikami  
  1. Ogród zimą
  - Obserwacja ptaków odwiedzających nasz ogród   -  Książeczki o ptakach z karmnika - Przygotowanie foto albumu „Ogród w szacie zimowej”  
  1. Ogród na parapecie
  - Prowadzenie hodowli roślin w salach (zioła, kiełki)  
  1. Chronimy owady
  - Impreza szkolna pt. "Parada owadów" - Warsztaty "Teatr przyrody" -  Budowa domków dla owadów  
  1. Wiosenne spotkania w ogrodzie
  - Paśnik dla owadów zapylających (sadzenie roślin przyjaznych owadom) - Sadzenie dyni na rabatach - Nawożenie rabat – Skąd bierze się kompost?  
  1. Ścieżka sensoryczna w Ekogródku
  - Wyznaczenie miejsca i wykonanie ścieżki sensorycznej - Zabawy w Ekogródku podczas Pikniku rodzinnego  
  1. Upiększamy nasz ogród
  - Wykonanie ozdobnych kwietników i mebli ogrodowych - Konserwacja drewnianych elementów wyposażenia ogrodu  
  1. Ekogródek jak z obrazka
  -  Szkolny plener malarski/fotograficzny - Zgłoszenie do konkursu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy  "Warszawa w kwiatach i zieleni"   Harmonogram realizacji projektu  w roku szkolnym 2019/20 RELAKS W OGRODZIE  
  1. Jesienne spotkania w ogrodzie
  - Zbiór dyni - Jesienny koszyk (prace plastyczne z darów jesieni) - Wykonanie zielników roślin rosnących w Ekogródku - Warsztaty w Centrum Edukacji Przyrodniczej "Folwark Bródno" - Warsztaty w Fundacji Pociechom  
  1. Dzień Dyni
  - Żółto/pomarańczowy dzień w szkole - Konkurs potraw z dyni   3 .Dokarmianie ptaków - Opieka nad karmnikami  
  1. Zimowe warunki atmosferyczne
  - Stany skupienia wody - Obserwacja pogody - Zabawy na śniegu  
  1. Ptaki w ogrodzie
  -Impreza szkolna pt. „Ptasie radio”  
  1. Dzieciaki sadzeniaki
  -Sadzenie roślin ozdobnych na swoich zagonkach w Ekogródku - Warsztaty w Leroy Merlin, w Castoramie  
  1. Letni plener malarski
  - Warsztaty malarskie w Ekogródku z zaproszonymi gośćmi  
  1. Zakochaj się w ogrodzie - podsumowanie projektu
  - Świętowanie w Ekogródku zakończenia projektu   SZKOLNY PROJEKT Z OKAZJI 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ   Koordynator projektu – Monika Michalak, Anetta Rębacz Michalak   I .Realizowane treści Charakterystyka projektu:   Głównym założeniem projektu jest rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów naszej szkoły.   Projekt skierowany jest do społeczności uczniowskiej, rodziców, środowiska lokalnego oraz do zaprzyjaźnionych placówek oświatowych.   Projekt ma na celu uświadomienie uczniom znaczenia odzyskania niepodległości w 1918 roku na ich życie obecnie oraz wzbudzić dumę z tego, że jesteśmy Polakami.   Zadania i sposoby ich realizacji zostały dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów oraz ich norm rozwojowych. Metody i formy pracy oparto na praktycznym działaniu i poglądowości.   Projekt przewidziany jest do realizacji od września 2018 r. do listopada 2018r. włącznie. Punktem kulminacyjnym projektu jest uroczysta akademia przewidziana na piątek - 9 listopada 2018 r.   ZADANIA DO REALIZACJI:    
    Z historią za pan brat  
    Osoby odpowiedzialne: Monika Michalak, wychowawcy klas Termin realizacji: wrzesień – listopad Sposób realizacji: - zamówienie lekcji, wycieczek dla uczniów naszej szkoły w IPN, Domu spotkań z Historią itd. dotyczących odzyskania niepodległości przez Polskę. - przygotowanie segregatora z materiałami do przeprowadzenia cyklu lekcji związanych z historią powstania hymnu oraz znajomością jego tekstu, a także z odzyskaniem przez Polskę niepodległości    
    Mini olimpiada szkolna „100 kroków, 100 skoków do niepodległości”  
    Osoby odpowiedzialne: nauczyciele wychowania fizycznego Termin realizacji: październik - listopad Sposób realizacji: Zorganizowanie dla uczniów naszej szkoły mini olimpiady. Przykładowe dyscypliny:
  1. Bieg sztafetowy z flagą na dystansie 100 lub 10 metrów
  2. 100 rzutów
  3. 100 skoków np. W dal lub przez skakankę
         
    Biało-czerwony listopad - godło, flaga i kotyliony  
    Osoby odpowiedzialne: nauczyciele plastyki, zajęć kreatywnych, świetlicy, nauczyciele klas I-III i zespołów terapeutycznych i inni chętni Termin realizacji: wrzesień – listopad Sposób realizacji: - przygotowanie kotylionów, które będą rozdawane przed 11 listopada, - przygotowanie flag, prac plastycznych z godłem, które posłużą do dekoracji holu szkoły    
    Quiz ze znajomości hymnu narodowego  
    Osoby odpowiedzialne: Anetta Rębacz, Monika Michalak oraz nauczyciele języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej Termin realizacji: październik – listopad Sposób realizacji: - przeprowadzenie lekcji z prezentacją na temat historii hymnu polskiego - przygotowanie materiałów do przeprowadzenia lekcji na temat hymnu - nauka słów hymnu i melodii - quiz z wiedzy na temat historii powstania hymnu narodowego i znajomości tekstu hymnu            
    Wystawa – 100 lat niepodległości  
    Osoby odpowiedzialne: nauczyciele plastyki, techniki, opiekunowie drużyny harcerskiej Termin realizacji: listopad 2018r. Sposób realizacji: Przygotowanie wystawy na parterze szkoły oraz na pierwszym piętrze wyeksponowanie przygotowanych przez zespoły klasowe prac prezentujących godło Polski  
    Apel pt. „Melodie niepodległości” 9 listopada 2018 r.  
    Osoby odpowiedzialne: Anetta Rębacz, Monika Michalak oraz nauczyciele języka polskiego i wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego Termin realizacji: październik - listopad 2018r. Sposób realizacji: - przygotowanie tekstów piosenek do wspólnego śpiewania, które zostaną przećwiczone w zespołach klasowych - przygotowanie wybranej grupy uczniów do zaśpiewania wybranych piosenek - przygotowanie z wybranymi uczniami dwóch – trzech tańców do prezentacji na apelu (np. polonez, krakowiak, taniec z flagami) - przeprowadzenie apelu 9 listopada 2018r.
 • Projekty zewnętrzne

  EDUKACJA FILMOWA

  Dzięki uprzejmość Stowarzyszenia Nowe Horyzonty od kilku lat uczniowie naszej szkoły bezpłatnie uczestniczą w zajęciach edukacji filmowej, które odbywają się w kinie „Muranów”. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Dodatkowo nauczyciele dostają interdyscyplinarne materiały dydaktyczne (informacje o filmie, scenariusze lekcji, karty pracy etc.), które można wykorzystać podczas zajęć w szkole. Po seansie najmłodsi uczniowie mogą wziąć udział w warsztatach lub konkursach plastycznych. W 2012 roku projekt został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja młodego widza”. W 2011 roku Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej zostały włączone do rodziny projektów Filmoteki Szkolnej i zmieniły nazwę na Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Należą również do Koalicji dla edukacji filmowej powołanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową i rekomendowany przez MEN. Obecnie edukacją filmową objęci są uczniowie klasy IV, V i trzecich gimnazjum.

  Na przykład uczniowie z klasy piątej realizują obecnie cykl młodzi w obiektywie. Utożsamienie się z bohaterem filmowym przychodzi młodemu widzowi niezwykle łatwo. Odbiorca, śledząc postępowanie rówieśnika na ekranie, uczy się rozwiązywać własne problemy. Przyczyną nawiązywania silnej relacji z bohaterem filmowym jest możliwość wskazania analogii w jego postępowaniu do działań podejmowanych przez jego rówieśnika   w świecie rzeczywistym. Bohaterowie prezentowanych w tym cyklu produkcji stają przed ważnymi wyborami, które nie są obce większości dzieci w ich wieku. Tym samym film jest doskonałym narzędziem służącym do uwrażliwiania i poszerzania wiedzy o relacjach ludzkich. Widz obserwuje gotowe rozwiązania, jednocześnie dowiaduje się o skomplikowanej sieci współzależności, wśród których jest jednostką zaangażowaną, postrzeganą podmiotowo i traktowaną poważnie. Filmy wybrane w tym zestawie łączą w sobie atrakcyjną dla młodych widzów formę z niebanalną i wartościową pod względem edukacyjnym treścią. Przede wszystkim jednak starają się dotknąć tego wszystkiego, co składa się na rzeczywistość młodszych nastolatków, angażując ich do podjęcia dialogu. Filmy, które obejrzą w tym cyklu uczniowie to: „Chłopiec i świat”, „Felix”, „Mamo, kocham cię”, „Sekrety wojny”’ „Super brat”, „Zestaw krótkich filmów: rywalizacja”, „Zestaw krótkich filmów: wyzwania”.

   WARSZTATY PLASTYCZNE

  Od wielu lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w warsztatach plastycznych w ramach Grupy Aktywności Twórczej, które odbywają się w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej przy ulicy Jezuickiej 4.  Obecnie w zajęciach biorą udział uczniowie klasy V oraz Zespołów Terapeutycznych D i E. Uczestnicy zajęć pięć razy w miesiącu biorą do rąk palety oraz pędzle i stają przed sztalugami w przestronnej pracowni plastycznej. Za każdym razem pogłębiają doświadczenie natury, ludzi, własnych przeżyć – tego, co pozornie spowszedniało, bo otacza i wypełnia nas codziennie. Na koniec każdego cyklu zajęć organizowana jest wystawa najlepszych prac, prezentująca obrazy malowane temperą i akrylami lub rysowane pastelami olejnymi. Wernisaż jest okazją do spotkania wszystkich uczestników Grupy Aktywności Twórczej z kilkunastu warszawskich ośrodków. Inicjatorem i osobą prowadzącą warsztaty jest Joanna Łabęcka, nauczycielka, która z zapałem dzieli swoje pasje artystyczne (malarstwo i fotografia) z innymi. Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.

  PORANKI MUZYCZNE

  Od kilku lat klasy, w których wychowawczynią jest Monika Michalak biorą udział w PORANKACH MUZYCZNYCH organizowanych przez SCEK przy ulicy Jezuickiej 4. Celem nadrzędnym tych zajęć jest zachęcenie uczniów szkół podstawowych do kontaktu z muzyką. Intencją prowadzących jest wychowanie młodzieży poprzez sztukę oraz przygotowanie młodych ludzi do świadomego korzystania z dóbr kultury. Wykonawcami koncertów są uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia oraz studenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Dzięki współpracy ze szkołami muzycznymi, w cyklu „Poranki Muzyczne” występują uczniowie tych szkół, przez co koncerty zyskują dodatkowy aspekt wychowawczy, gdyż słuchacze mają możliwość obserwowania swoich rówieśników lub nieco starszej młodzieży i uczą się szanować pracę swoich kolegów. Poranki Muzyczne wzbogacone są prelekcjami i pokazami multimedialnymi dotyczącymi tematyki koncertu. „Poranki Muzyczne” odbywają się regularnie w środy i czwartki oraz w wybrane wtorki i piątki, o godz. 10.00 i 11.30. Uczestnicy poranków wcześniej wybierają i rezerwują miejsca na interesujące ich koncerty. Na przykład uczniowie klasy V będą uczestniczyli w Porankach Muzycznych o następującej tematyce: „Małe kolędowanie”, „Fryderyk Chopin w Europie”, „Baśniowy świat opery” i „Melodie na Dzień Dziecka”. Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.