Tel.: 22 81 00 782 | BIP | Facebook | Polityka prywatności

Procedury obowiązujące w szkole w czasie epidemii

W załączniku (klik) przedstawiamy procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240 w Warszawie w czasie epidemii zgodne z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek. Obowiązują one w czasie nauki stacjonarnej i są dostosowane do najnowszych wytycznych.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami.