Praca szkoły od 30 listopada 2020

Poniżej przekazujemy list Pani Dyrektor w sprawie organizacji pracy szkoły od 30 listopada 2020 roku.

 

Szanowni Państwo, 

Od 30 listopada 2020r  do 22 grudnia 2020r. przywracamy i utrzymujemy system pracy stacjonarnej dla wszystkich klas.

Od 30 listopada 2020r. skracamy czas trwania lekcji i zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły zgodnie z wykazem lekcji i przerw udostępnionym rodzicom.

Utrzymujemy inny czas pracy szkolnej świetlicy – 7.00 – 15.00 wyłącznie dla uczniów korzystających z dowozu i uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Opiekę świetlicową dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 zapewniamy do godziny 16.00.

Rodziców i opiekunów prosimy o dostosowanie się do nowych godzin pracy szkoły.

Przyprowadzanie oraz odbieranie dzieci zgodnie z przedstawionym rozkładem pracy szkoły pozwoli na utrzymanie możliwie najdłużej stacjonarnego systemu pracy szkoły.

W bieżącym roku szkolnym  nie organizujemy ogólnoszkolnej  uroczystości wigilijnej.

Wychowawcy zorganizują spotkania świąteczne dla swoich klas. Szkoła zapewni mały poczęstunek.

Ferie świąteczne będą trwały od 23 grudnia  do 31 grudnia 2020r. Szkoła nie organizuje zajęć  opiekuńczych w tym okresie. 22 grudnia 2020 r. będzie  ostatnim dniem nauki.

O ewentualnej  decyzji organizacji programu „Zima w mieście” w czasie ferii zimowych zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym mailem w późniejszym terminie.

Dyrektor szkoły Beata Domańska