Organizacja pracy w szkole od 9 listopada

Szanowni Państwo, Rodzice, Opiekunowie,
po ogłoszeniu na dzisiejszej konferencji premiera RP przejścia klas I-III na nauczanie zdalne od 9 listopada 2020r. oczekujemy na akty prawne (Rozporządzenie MEN) określające postępowanie dotyczące szkół specjalnych. 
Ewentualne utrzymanie nauki stacjonarnej i zdalnej hybrydowej  wymagać będzie zmian organizacyjnych, które zapewnią większe bezpieczeństwo uczniom i wszystkim pracownikom szkoły.  
W celu przygotowania nowej formuły pracy szkoły ogłaszam dni 9 i 10 listopada 2020r.  dniami  wolnymi od zajęć  (Roz. MEN z dn. 11.08.2017r. par 5.2 ppkt 3). W tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.  
Szczegółowe informacje dotyczące formy nauki w okresie 12 -29 listopada 2020r.  otrzymacie Państwo  10 listopada  w godzinach porannych za pośrednictwem strony www, facebooka oraz drogą mailową od wychowawców klas.
 
                                                                                           Z wyrazami szacunku Beata Domańska dyrektor SP nr 240