Organizacja pracy w dniach 12-29 listopada 2020

Szanowni Państwo, informujemy, że

Od 12 do 29 listopada utrzymujemy system pracy stacjonarnej.
Uczniowie klas I – III, zespoły terapeutyczne, klasy dla uczniów z autyzmem i sprzężeniami na wszystkich poziomach oraz klasa VIII pracują stacjonarnie w określonym godzinowym schemacie.
Klasy IV, V, VI i VII uczą się naprzemiennie w systemie zdalnym wg harmonogramu podanego przez wychowawców.
O nowych godzinach zajęć rodzice i opiekunowie zostaną poinformowani przez wychowawców mailem.