Tel.: 22 81 00 782 | BIP | Facebook | Polityka prywatności

Opłata za obiady

Na Państwa prośbę pod koniec każdego miesiąca będziemy zamieszczać informacje o wysokości opłaty oraz terminie płatności za obiady.

W kwietniu opłata za obiady wynosi 72 zł (18 obiadów x 4zł). Pieniądze należy wpłacać w sekretariacie od 25.03 do 29.03.2019. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.