Tel.: 22 81 00 782 | BIP | Facebook | Polityka prywatności

Opłata za obiady za miesiąc październik

Cena za obiady w miesiącu październiku wynosi 88 zł (22 dni x 4zł).

Płatności prosimy dokonywać do 30 września 2020 roku w formie:

  • gotówki
  • przelewu na numer konta 55 1030 1508 0000 0005 5014 1078 W tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu ma e-mail szkoły (spsnr240@gmail.com)

Wysokość opłaty za obiady po ewentualnych odliczeniach prosimy konsultować z sekretariatem.