Opłata za obiady we wrześniu

Szanowni Państwo,

Informuję, że sekretariat szkoły już od 28 sierpnia 2023r. przyjmuje opłaty za obiady.

Koszt jednego obiadu 6,00 zł. Koszt za wrzesień 2023r -  19 obiadów x 6,00 zł = 114,00 zł

Przypominam:

We wrześniu przyjmujemy opłaty za obiady (bezpośrednio w szkole  - wpłata gotówkowa i przelew bankowy na wskazane konto) do 5 września 2023r.

Opłaty za kolejne miesiące przekazujemy we wskazanej formie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego nowy miesiąc np. do 30 września za październik, do 31 października za listopad itd.

Brak wpłaty lub brak potwierdzenia dokonania przelewu (na konto mailowe szkoły) we skazanym terminie  uniemożliwi wydanie posiłku dziecku.

Numer  konta do wpłat na obiady  – 55 1030 1508 0000 0005 5014 1078

Proszę o dopisanie na przelewie nazwiska i imienia dziecka, za którego dokonano wpłaty.

Dyrektor szkoły

Beata Domańska