Tel.: 22 81 00 782 | BIP | Facebook | Polityka prywatności

Opłata za obiady w listopadzie

Opłata za obiady w listopadzie 2020 roku wynosi 80 zł (20 dni x 4 zł)

Płatności prosimy dokonywać od 26.10.2020 do 30.10.2020 w formie:

gotówki

 – przelewu na nr konta 55 1030 1508 0000 0005 5014 1078

(w tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka, a potwierdzenie wykonania przelewu wysyłać na e-mail szkoły: spsnr240@gmail.com)

Wysokość wpłaty po ewentualnych odliczeniach, prosimy konsultować  z sekretariatem.