Opłata za obiady w czerwcu 2021r.

Opłata za OBIADY za czerwiec 2021 wynosi 64 zł (16 dni x 4 zł)

Płatności prosimy dokonywać do 31.05.2021 w formie:

– gotówki

– przelewu na nr konta 55 1030 1508 0000 0005 5014 1078 (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka, potwierdzenie wykonania przelewu prosimy wysyłać na e-mail szkoły: spsnr240@gmail.com)

Wysokość wpłaty po ewentualnych odliczeniach, proszę konsultować z sekretariatem.