Tel.: 22 81 00 782 | BIP | Facebook | Polityka prywatności

Opłata za obiady

Opłatę za obiady za miesiąc wrzesień w wysokości 84 zł (21 dni x 4 zł) prosimy wnosić w dniach 2.09-4.09.

 

Za kolejne miesiące płatności prosimy dokonywać do ostatniego dnia miesiąca poprzedzający miesiąc rozliczeniowy w formie:

gotówki

– przelewu na nr konta 

55 1030 1508 0000 0005 5014 1078

(w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka), zaś potwierdzenie wykonania przelewu prosimy wysyłać na e-mail szkoły: spsnr240@gmail.com

Wysokość wpłaty po ewentualnych odliczeniach, prosimy konsultować z sekretariatem.