Obiady za listopad

Wysokość wpłaty  na grudzień 2020 prosimy konsultować z sekretariatem szkoły (tel. 22 810 07 82).

Płatności prosimy dokonywać od 25.11.2020 do 30.11.2020 w formie:

– gotówki

 – przelewu na nr konta 55 1030 1508 0000 0005 5014 1078

(w tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka, a potwierdzenie wykonania przelewu wysyłać na e-mail szkoły: spsnr240@gmail.com)