Obiady w lutym 2021

Opłata za obiady w lutym  2021 (20 dni x 4 zł = 80 zł)

Płatności prosimy dokonywać do 29.01.2021 w formie:

gotówki

 – przelewu na nr konta  55 1030 1508 0000 0005 5014 1078

( w tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, potwierdzenie wykonania przelewu prosimy wysyłać na e-mail szkoły: spsnr240@gmail.com)

Wysokość wpłaty po ewentualnych odliczeniach, proszę konsultować z sekretariatem.