Obiady – marzec 2021

Opłata za obiady w marcu 2021 r. wynosi 92 zł (23 dni x 4 zł)

Płatności prosimy dokonywać do 26.02.2021 w formie:

gotówki

 – przelewu na nr konta   55 1030 1508 0000 0005 5014 1078

( w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka, a potwierdzenie wykonania przelewu wysyłać na e-mail szkoły: spsnr240@gmail.com)

 

Wysokość wpłaty po ewentualnych odliczeniach, proszę konsultować z sekretariatem.