O szkole

O szkole

Informacje o SPS nr 240

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240

jest placówką dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240 działa Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Przyjmujemy dzieci i młodzież w wieku 6 -21 lat. Zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju organizujemy dla dzieci od 3 roku życia.

Nadrzędnym celem naszych działań edukacyjnych jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia zgodnego z jego możliwościami.

W naszej szkole zapewniamy:

  • edukację dzieci niepełnosprawnych na najwyższym poziomie,
  • fachową pomoc specjalistów i nauczycieli pracujących z pasją, wrażliwych na potrzeby dzieci,
  • zajęcia z zakresu terapii mowy, zajęcia rewalidacyjne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia metodą Tomatisa i Biofeedbacku, terapię psychologiczno–pedagogiczną oraz bezpłatną opiekę w szkolnej świetlicy w godz. 6:45-17:00,
  • podręczniki dla wszystkich uczniów,
  • stypendia, pomoc socjalną, tanie obiady (gotowane w szkole),
  • ciekawe zajęcia i opiekę w czasie wakacji i ferii zimowych – akcja Lato i Zima w Mieście
  • pomoc lekarsko–pielęgniarską,
  • bezpłatne warsztaty,
  • pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

Szkolne dokumenty: