Nieskategoryzowane - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240

Zasady korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240

Zasady korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240:

 • cena jednego obiadu wynosi 6 zł,
 • opłaty za obiady dokonujemy gotówką w szkole lub przelewem na konto bankowe: 55 1030 1508 0000 0005 5014 1078 (w tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, potwierdzenie wykonania przelewu wysyłamy na e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
 • rodzic/opiekun wnosi opłatę za żywienie „z góry” w okresach miesięcznych do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,
 • wyjątkowo po deklaracji rodzica 1 września i 1 stycznia z chęci korzystania obiadów przez dziecko, opłaty za wrzesień i styczeń są wnoszone do dnia 5 września i 5 stycznia ( w miesiącu grudniu nie płacimy za styczeń, gdyż jest to inny rok budżetowy),
 • odwoływania obiadów przyjmowane są do godziny 9.00 (nr tel. 22 810 07 82),
 • opłatę za obiady można pomniejszyć o odliczenia (nieobecność/ rezygnacja) wyłącznie po uzgodnieniu z sekretariatem szkoły,
 • brak wpłaty wiąże się z niewydaniem posiłku.

Terminy wpłat w najbliższych miesiącach:

do 5 września 2023r. opłata za wrzesień – 19 obiadów = 114zł

do 30 września 2023r. opłata za październik – 22 obiady = 132zł

do 31 października 2023r. opłata za listopad – 21 obiadów = 126zł

do 30 listopada 2023r. opłata za grudzień – 16 obiadów = 96zł

 

Dziękujemy rodzicom/opiekunom, którzy pamiętają o terminowej wpłacie.

Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

Szanowni Państwo,

w najbliższy piątek, 1 kwietnia 2022r, organizujemy w szkole Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

 

Zachęcamy do udziału o przyłączenia się do akcji poprzez założenie tego dnia ubrania lub dodatków w kolorze Niebieskim, jako wyrazu tolerancji i solidarności z osobami w spektrum autyzmu.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Mazurkiewicz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 810 07 82

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Beata Domańska - dyrektor szkoły
 • Adres: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240
  ul. Weterynaryjna 3 (na końcu Kobielskiej)
  03-836 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 810 07 82

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 240 w Warszawie jest usytuowane od ul. Kobielskiej. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Z drugiej strony szkoły od strony boiska przygotowany jest podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku trzykondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym ruchowo przedostanie się na wyższe kondygnacje. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia (sala komputerowa, stołówka, toaleta, świetlica) na parterze szkoły.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych. Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Znajduje się ona w holu wejściowym. Pomieszczenia szkolne oznaczone są symbolami PCS do komunikacji alternatywnej.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy ul. Kobielskiej jest zatoka umożliwiająca zatrzymanie samochodu dla osób przywożących uczniów do szkoły.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

Na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego
DataWydarzenie 
Wrzesień  
01.09.2023 Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24
04.09.2023 Uroczyste rozpoczęcie roku szklonego 2023-2024
18.09.2023 Udział w akcji "Sprzątanie świata" - nasz mały świat wokół szkoły 
27.09.2023 Zebranie z Rodzicami i Opiekunami uczniów 
Październik  
13.10.2023

Dzień Edukacji Narodowej – apel
Uroczystość pasowania pierwszoklasistów

Listopad  
01.11.2023 Wszystkich Świętych - dzień wolny
06-10.11.2023 Szkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej – „Śpiewamy dla Ojczyzny”
11.11.2023 Narodowe Święto Niepodległości - dzień wolny
20-24.11.2023 Światowy Dzień Życzliwości i pozdrowień w szkole - "Tydzień życzliwości”
22.11.2023 Dzień otwarty dla Rodziców i Opiekunów uczniów
30.11.2023 Andrzejki, Katarzynki – zwyczajowe wróżby klasowe i szkolne
Grudzień  
01-14.12.2023 I Ty możesz zostać Św. Mikołajem – zbiórka żywności
01-15.12.2023 Przygotowanie kartek i ozdób świątecznych – konkurs dla dzieci i rodziców
03.12.2023 Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawności
06.12.2023 Mikołajki klasowe
20.12.2023 Szkolna Wigilia i spotkanie jasełkowe
25.12.-29.12.2023 Zimowa przerwa świąteczna
Styczeń  
10.01.2024 Zebranie semestralne
10-12.01.2024 Bezpieczne ferie zimowe - apele Samorządów Uczniowskich
15-26.01.2024 Ferie zimowe
29.01.2024 Rozpoczęcie II semestru
Luty  
07.02.2024 Bal karnawałowy
08-13.02.2024 Poczta Walentynkowa
28.02.2024 II semestr roku szkolnego 2022/23
Marzec  
06.03.2024 Spotkanie z przyszłymi uczniami – 10.00-14.00
08.03.2024 Dzień Kobiet
20.03.2024 Pierwszy Dzień Wiosny i Międzynarodowy Dzień Szczęścia
20.03.2024 Dzień otwarty dla Rodziców i Opiekunów uczniów
21.03.2024 Światowy Dzień Zespołu Downa
25-27.03.2024 Wielkanocne spotkania w klasach
28-31.03.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
 Kwiecień  
01-02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
02.04.2024 Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - w szkole dzień na niebiesko - 03.04.2024r.
22.04.2024 Święto Ziemi - apel
23.04.2024 Międzynarodowy Dzień Języka Angielskiego, dzień Williama Szekspira
Maj  
01.05.2024 Święto Pracy - dzień wolny
02.05.2024 Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
03.05.2024 Święto Narodowe 3 Maja - dzień wolny
14.05.2024 Egzamin ósmoklasisty - język polski
15.05.2024 Egzamin ósmoklasisty - matematyka
15.05.2024 Zebranie semestralne
16.05.2024 Egzamin ósmoklasisty - język angielski
25.05.2024 Piknik Rodzinny – spotkanie społeczności szkolnej na sportowo, muzycznie i rodzinnie
30.05.2024 Boże Ciało - dzień wolny
31.05.2024 Dzień wolny od zajęć - odpracowany 25 maja 2024r. (sobota)
Czerwiec  
18-19.06.2024 Szkolne Dni Bezpieczeństwa
20.06.2024 Uroczystość pożegnania uczniów klas ósmych
21.06.2024 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Jadłospis

 

jadłospis

Dzień tygodnia

Jadłospis od 25.09 do 29.09Alergeny

Poniedziałek

Zupa barszcz biały z kiełbaską i jakiem. Pieczywo. owoc.  1, 3, 7, 9, 10

Wtorek

Kotlet schabowy, ziemniaki, surówka z białej kapusty z sosem majonezowym. 1, 3, 7, 10

Środa

Makaron z sosem warzywnym, serem żółtym. Sałata rzymska z winegretem. Herbatniczki. kompot. 1, 3, 7, 9, 10

Czwartek

Gulasz mięsno-warzywny, kasza jęczmienna, pomidor z cebulką. Owoc. Herbata. 1, 7, 9

 Piątek

Pierogi z serem białym, polewa śmietanowo-jogurtowa, surówka z marchewki, brzoskwini i jabłka, pestek słonecznika. Woda cytrynowa.

1, 3, 7 

 

Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji:

 1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem:
  1. syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę ;
  2. maltodekstryn na bazie pszenicy ;
  3. syropów glukozowych na bazie jęczmienia;
  4. zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;
 2. Skorupiaki i produkty pochodne;
 3. Jaja i produkty pochodne;
 4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem: a) żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy; b) żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina;
 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;
 6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem:a) całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego (1);b) mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego D-alfa-tokoferolu, naturalnego octanu D-alfa-tokoferolu, naturalnego bursztynianu D-alfa-tokoferolu pochodzenia sojowego; c) fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia sojowego; d) estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
 7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem: a) serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, b) laktitolu;
 8. Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;
 9. Seler i produkty pochodne;
 10. Gorczyca i produkty pochodne;
 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;
 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO 2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;
 13. Łubin i produkty pochodne;
 14. Mięczaki i produkty pochodne.

Plan lekcji

Plan lekcji SPS240
KlasaWychowawcaNumer saliPlan lekcji
1 A Łańcow Karolina 47 Plan lekcji 1 A
1 B Lamparska Partycja 47 Plan lekcji 1 B
2 A Zawadzka Marta 40 Plan lekcji 2 A
2 B Seremak Aneta 42 Plan lekcji 2 B
2B/3B Kołakowska Magdalena 42 Plan lekcji 2 B/3 B
2 C Okuń Agnieszka 40 Plan lekcji 2 C
3 A Kuczer - Kotowska Beata 42 a Plan lekcji 3 A
3 C Biernacka Anna 42 a Plan lekcji 3 C
4 A Dawidowska Aleksandra 43 Plan lekcji 4 A
5/6 Kotulska Joanna 27 Plan lekcji 5/6
5 A Archichowska Anna 37a Plan lekcji  5A
6 A Rębacz Anetta 33 Plan lekcji 6 A
6 B Lamparki Robert   Plan lekcji 6 B
6 C Mazurkiewicz Marta 37 Plan lekcji 6 C
7 Michalak Monika 28 Plan lekcji 7
7 A Zbrzeźniak Katarzyna 31 Plan lekcji 7 A
Kowalczuk Joanna 22 Plan lekcji 8
ZT A Wądołkowska Karolina 48 Plan lekcji ZT A
ZT B Wojtas Dorota 25 Plan lekcji ZT B
ZT C Wyrzykowska - Zdun Małgorzata 21 Plan lekcji ZT C
ZT D Gabryel Anna 46 Plan lekcji ZT D
ZT E Rogala Elżbieta 31 Plan lekcji ZT E
ZT F Gójska Magdalena 41 Plan lekcji ZT F
ZT G Wałkiewicz Agnieszka 21 Plan lekcji ZT G
ZT H Serweta Natalia 25 Plan lekcji ZT H
ZT I Pachnik Renata 46 Plan lekcji ZT I
ZT J Noszczyńska Koleta 48 Plan lekcji ZT J
ZT K Zamiechowska Emilia 41 Plan lekcji ZT K

Kontakt


Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240

 • Dyrektor - Beata Domańska
 • Wicedyrektor - Dorota Kosk


Dane kontaktowe

ul. Weterynaryjna 3 (na końcu Kobielskiej)
03-836 Warszawa

 • Tel.: 22 810 07 82
 • Fax: 22 810 07 82
 • E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

WWRD

 

Od września 2013 roku w naszej szkole prowadzone są zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Na zajęcia w ramach WWR dziecko przyjmowane jest na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, która wydawana jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Opieką obejmujemy dzieci od trzeciego roku życia (w wyjątkowych przypadkach młodsze) do momentu podjęcia nauki w szkole.

Częstotliwość i długość spotkań zależy od możliwości i potrzeb dziecka i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu. Plan pracy z dzieckiem ustala Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w skład którego wchodzą: psycholog, logopeda, pedagodzy specjalni.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka:

 • ocenia poziom funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwoju,
 • opracowuje indywidualny program terapeutyczny,
 • specjaliści prowadzą systematyczne zajęcia w zależności od potrzeb danego dziecka,
 • monitoruje postępy dziecka i dostosowuje program w zależności od zmiany funkcjonowania dziecka,
 • zapewnia wsparcie psychologiczno – pedagogiczne rodzicom.

Dokumenty do pobrania:

pdfRegulamin zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkole podstawowej nr 240 w Warszawie.pdf

Nabór

grupa uczniów

Jak zostać uczniem SPS nr 240

pdfPodanie o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240.pdf

pdfOświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia.pdf

Zapisy dzieci do naszej placówki

Szkoła Podstawowa nr 240 przyjmuje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z:

 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
 • autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Placówka prowadzi również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od 3 roku życia.

Zapisu ucznia dokonuje się bezpośrednio w placówce, po uprzedniej rozmowie z dyrektorem szkoły i złożeniu podania.

Do naszej placówki mogą być przyjęci uczniowie z terenu całej Warszawy (nie ma rejonizacji w szkolnictwie specjalnym). W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość przyjęcia uczniów z innych powiatów. Niezbędne jest wtedy uzyskanie decyzji Starosty miejscowego powiatu w porozumieniu z Biurem Edukacji m.st. Warszawy.

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia materiału promocyjnego przygotowanego przez nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły.

 

Nabór na rok szkolny 2024/2025

Z uwagi na duże zainteresowanie zapisem nowych uczniów do naszej szkoły  podania o przyjęcie, można składać już od  pierwszych dni lutego 2024r. osobiście w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240 w Warszawie.

Do podania należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub informację z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  o rozpoczęciu badań.

Dla  rodziców/prawnych opiekunów, zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszej placówki,   6 marca 2024 r. w godzinach 10.00 – 14.00 szkoła organizuje Dzień Otwarty.

Beata Domańska – dyrektor szkoły

O szkole

budynek szkoły

Szkoła podstawowa specjalna nr 240

jest placówką dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240 działa Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Przyjmujemy dzieci i młodzież w wieku 6 -21 lat. Zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju organizujemy dla dzieci od 3 roku życia.

Nadrzędnym celem naszych działań edukacyjnych jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia zgodnego z jego możliwościami.

W naszej szkole zapewniamy:

 • edukację dzieci niepełnosprawnych na najwyższym poziomie,
 • fachową pomoc specjalistów i nauczycieli pracujących z pasją, wrażliwych na potrzeby dzieci,
 • zajęcia z zakresu terapii mowy, zajęcia rewalidacyjne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia metodą Tomatisa, terapię psychologiczno–pedagogiczną oraz bezpłatną opiekę w szkolnej świetlicy w godz. 7:00-17:00,
 • podręczniki dla wszystkich uczniów,
 • stypendia, pomoc socjalną, tanie obiady (gotowane w szkole),
 • ciekawe zajęcia i opiekę w czasie wakacji i ferii zimowych – akcja Lato i Zima w Mieście,
 • pomoc lekarsko–pielęgniarską,
 • bezpłatne warsztaty,
 • pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

Szkolne dokumenty

pdfStatut Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 w Warszawie.pdf

pdfProgram Wychowawczo-Profilaktyczny.pdf

pdfProgram Rozwoju Szkoły na lata 2020-2025.pdf

pdfWewnątrzszkolne Zasady Oceniania.pdf

pdfKlauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych.pdf

pdfProgram Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2023/2024.pdf

 

Galeria zdjęć:

Pomieszczenie biblioteki szkolnej wyposażone w regały z książkami oraz stoliki do czytania.
Pomieszczenie biblioteki szkolnej wyposażone w regały z książkami oraz stoliki do czytania. Nad regałami wiszą obrazki wykonane przez uczniów.
Pracownia komputerowa ma ściany w kolorze zielonym. Wzdłuż nich ustawione stanowiska komputerowe. Na środku sali widać rzutnik oraz tablicę multimedialną.
Widok na front szkoły.
Sala lekcyjna dla uczniów klas 1-3 wyposażona w kolorowe szafki i odpowiedniej wielkości stoliki i krzesełka.
Jasny i przestronny korytarz szkolny. Pod oknami stoją kolorowe kanapy, a na środku stoi stół do ping-ponga.
Kolorowy plac zabaw na najmłodszych uczniów.
Pracownia gospodarstwa domowego wyposażona w kuchenkę oraz piekarnik.
Jasna sala gimnastyczna z parkietem, drabinkami i koszem do koszykówki.
Pomieszczenie stołówki wyposażone w stoły oraz taborety.

Informacje kontaktowe

Godziny otwarcia


Sekretariat:
08:00 - 16:00

Świetlica szkolna
07:00 - 17:00

Dzwonki

LekcjaGodziny
1 08:00 - 08:45
2 08:50 - 09:35
3 09:40 - 10:25
4 10:30 - 11:15
5 11:30 - 12:15
6 12:30 - 13:15
7 13:25 - 14:10
8 14:15 - 15:00
9 15:05 - 15:50
Zamknij menu
Wróć na początek strony