Tel.: 22 81 00 782 | BIP | Facebook | Polityka prywatności

Konsultacje uczniów z nauczycielami SPS nr 240 na terenie szkoły

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej od 25 maja 2020 roku, szkoła umożliwia opiekę uczniom klas I-III oraz konsultacje dla klas 8 na terenie szkoły, a od 1 czerwca również konsultacje dla uczniów klas 4-8. Rozpoczynają się także zajęcia WWRD.

W związku z powyższym bardzo prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi załącznikami, w których szczegółowo opisane zostały zasady odbywania się poszczególnych zajęć oraz procedury sanitarne obowiązujące w SPS nr 240.

 

Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. Z kolei od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas IV-VI. W załączniku szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu zajęć w formie konsultacji. (klik)

 

W tym dokumencie  znajdą Państwo wiadomości dotyczące organizacji zajęć w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240 dla uczniów klas I-III (klik)

 

Zamieszczamy także rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SPS nr 240 Zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN (klik)

 

W tym załączniku mogą się Państwo zapoznać z procedurami sanitarnymi zgodnymi z wytycznymi GIS, MZ i MEN obowiązującymi w naszej szkole (klik)