Karta Ucznia

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych przejazdów organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie na podstawie Karty Ucznia.

Karta jest ważna wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów na obszarze 1 i 2 strefy warszawskiej komunikacji miejskiej w okresie nauki w szkole – nie dłużej jednak niż na cztery lata.

Wnioski można składać:

–  drogą elektroniczną link dedykowany wyłącznie dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240:  https://kartaucznia.ztm.waw.pl/b82d8b3d

– w Punkcie Obsługi Pasażera ZTM,  aktualny wniosek papierowy o wydanie karty znajduje się pod adresem:
https://www.wtp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/wniosek_o_wydanie_wkm.pdf

 

Przypominamy również, że dzieci posiadające legitymację z oznaczeniem MEN-I/3-N wydana przez naszą placówkę mają nadal możliwość korzystania z bezpłatnych przejazdów.

 

Dodatkowe informacje:

https://www.wtp.waw.pl/warszawska-karta-miejska/karta-ucznia/

https://www.wtp.waw.pl/ulgi-znizki/