Informacje o Karcie Ucznia

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych przejazdów organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie na podstawie Karty Ucznia.

Karta jest ważna wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów na obszarze 1 i 2 strefy warszawskiej komunikacji miejskiej w okresie nauki w szkole – nie dłużej jednak niż na cztery lata.

Wnioski można  składać:

-  drogą elektroniczną link dedykowany wyłącznie dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240:  Wniosek elektroniczny dla uczniów naszej szkoły

- w Punkcie Obsługi Pasażera ZTM,  aktualny wniosek papierowy o wydanie karty znajduje się pod adresem: Wniosek papierowy o wydanie Karty Ucznia

Przypominamy również, że dzieci posiadające legitymację z oznaczeniem MEN-I/3-N wydana przez naszą placówkę mają nadal możliwość korzystania do bezpłatnych przejazdów.

Dodatkowe informacje:

Informacje o Warszawskiej Karcie Miejskiej i Karcie Ucznia

Informacje o ulgach i zniżkach w Warszawskim Transporcie Publicznym