Informacje o akcji "Lato w Mieście 2022"

Baner informacyjny Lata w Mieście - kolorowe kwadraty z napisem LATO i grafikami. Widać logo "Zakochaj się w Warszawie" oraz daty 27 lipca 2022-31 sierpnia 2022

Szanowni Państwo,

zamieszczamy informacje organizacyjne o tegorocznej akcji "Lato w mieście"

W naszej szkole zajęcia będą odbywały się od 25 lipca - 05 sierpnia 2022 r.  

I TYDZIEŃ: 25.07-29.07.2022

II TYDZIEŃ: 01.08- 05.08.2022

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 10 maja 2022 r. od godziny 8:00 i potrwają do 22 maja 2022 r.

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 24 maja 2022 r. o godzinie 16:00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 25 maja 2022 r. od godziny 8:00 do 8 czerwca 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

 

Dokumenty związane z akcją "Lato w Mieście 2022"

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej Specjalnej (FPES) w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240

Lato w Mieście 2022 - informacje dla Rodziców

Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku