Informacje na temat pracy szkoły w czerwcu

Szanowni Państwo,

informujemy, że:

  • 11 czerwca (czwartek) jest święto Bożego Ciała i jest to dzień wolny od zajęć edukacyjnych (także online).
  • 12 czerwca (piątek) zajęcia odbywać się będą wyłącznie w trybie online, szkoła nie prowadzi w tym dniu zajęć stacjonarnych na terenie szkoły.
  • W dniach 16, 17, 18 czerwca (wtorek, środa, czwartek) w szkole odbędzie się egzamin ósmoklasisty. W tych dniach wszystkie inne zajęcia odbywające się na terenie szkoły są odwołane i będą prowadzone zdalnie.
  • 22 czerwca Pani Dyrektor przekaże Rodzicom i pełnoletnim uczniom harmonogramy odbioru świadectw.