Tel.: 22 81 00 782 | BIP | Facebook | Polityka prywatności

e-pracownia Grochów

e-Pracownia Grochów

Od 5 października 2014 roku działa w naszej szkole e-pracownia warszawska Grochów, jedna z siedmiu w Warszawie.

GODZINY OTWARCIA E-PRACOWNI GROCHÓW
W ROKU 2019
(dla uczniów SP nr 240)
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
11.30 – 17.00
15.30 – 17.00
12.30 – 17.00
11.30 – 17.00
14.30 – 17.00
GODZINY OTWARCIA E-PRACOWNI GROCHÓW
W ROKU 2019
(dla osób spoza placówki)
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
16.30 – 19.30
16.30 – 18.30
16.30 – 18.30
16.30 – 18.30
16.30 – 18.30


Pracownia powstała w wyniku realizacji projektu „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Przeznaczaniem i celem głównym e-pracowni warszawskich jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób zagrożonych tym zjawiskiem, w szczególności wśród osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Każda z pracowni jest wyposażona w 5 specjalistycznych stanowisk komputerowych składających się ze sprzętu komputerowego i oprogramowania przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową lub sprzężoną.

Są to między innymi:

  • klawiatury z powiększonymi, kontrastowymi opisami, które są zaprojektowana dla osób słabowidzących,
  • drukarki brajlowskie umożliwiające tłumaczenie i zapisywanie dokumentów w postaci brajlowskiej, a także ich drukowanie,
  • urządzenia lektorskie umożliwiające czytanie publikacji papierowych, wspierające czytanie książek elektronicznych i zawierające wbudowany syntezator języków,
  • powiększalnik stacjonarny,
  • myszy alternatywne Track Ball,
  • duże i średnie przyciski (switch) reagujące na dotyk,
  • czujnik mrugnięć pozwalający kontrolować komputer oraz umożliwiający pisanie,
  • lupy elektroniczne powiększające od 5 do 14 razy z opcją podświetlania i automatycznego ustawienia ostrości,
  • urządzenia umożliwiające pełną kontrolę nad komputerem przy pomocy ruchów ust,
  • komunikatory dla osób niemówiących, umożliwiające nagranie i odtworzenie wiadomości.

W naszej e – pracowni umożliwiamy w szczególności:
a) edukację informatyczną;
b) nabycie umiejętności posługiwania się Internetem, sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, w tym przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych;
c) zapobieganie wykluczeniu informatycznemu (cyfrowemu);
d) zwiększenie informatycznego przygotowania zawodowego niepełnosprawnych;
c) zapobieganie wykluczeniu informatycznemu (cyfrowemu);
d) zwiększenie informatycznego przygotowania zawodowego.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem e-pracowni Grochów.