Terapia wad postawy

Na zajęcia terapii wad postawy kierowani są  uczniowie  w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu poradni psychologiczno – pedagogicznej  w dokumentacji szkolnej oraz wstępną diagnozę przeprowadzoną na początku roku szkolnego przez pielęgniarkę i nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Celem zajęć jest rozwijanie sprawności ruchowej dziecka, korygowanie wad postawy oraz wyrabianie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Zajęcia prowadzone są w małych grupach. W zależności od wady postawy, dzieci wykonują zróżnicowane ćwiczenia, z wykorzystaniem różnorodnych przyborów. Uczestniczą w zabawach i grach ruchowych, które rozwijają sprawność i kształtują prawidłową postawę, a ponadto są źródłem radości dla dzieci.

Zajęcia prowadzą: 

  • Anna Archichwska
  • Anna Kruszyńska
  • Robert Lamparski