Muzykoterapia

Na zajęciach muzykoterapii wspomagany jest ogólny rozwój dzieci, ich wrażliwość emocjonalna, koncentracja i wyobraźnia. Rozwijane są zainteresowania i uzdolnienia.

Uczniowie słuchają utworów muzyki klasycznej, włączając się w jej odtwarzanie, doskonalą technikę gry na szkolnych instrumentach. Ponadto wykonują różnorodne ćwiczenia: relaksacyjne, oddechowe, dykcyjne, emisyjne, intonacyjne. Pracują z mikrofonem.

Zajęcia prowadzi:

  • Anetta Rębacz