Integracja sensoryczna

Terapia SI to zespół działań - ćwiczeń, zabaw i aktywności, które mają za zadanie poprawę jakości odbierania, przesyłania i organizowania bodźców u uczniów z zaburzeniami różnych systemów zmysłowych.

Podczas zajęć wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, słuchowej, węchowej i smakowej.

Oprócz dostarczania kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, terapia SI wspomaga ogólny rozwój dziecka, poprawia rozwój ruchowy, uczenie się, zachowanie, planowanie ruchu, percepcję wzrokową i słuchową, usprawnia grafomotorycznie oraz wzmacnia poczucie własnej wartości.

Zajęcia prowadzą:

  • Katarzyna Łapińska-Małkiewicz
  • Agnieszka Bujak
  • Małgorzata Jaros