Zespół taneczny FLESZ

Opiekunkami zespołu są panie Anna Arcichowska i Anna Kruszyńska. Zespół taneczny działa w szkole od 2004 roku. W zajęciach uczestniczą dziewczęta i chłopcy z różnych klas, którzy przejawiają zainteresowanie tańcem i lubią występować na scenie.

Wspólnie przygotowują układy taneczne, które prezentowane są podczas uroczystości szkolnych oraz konkursów, przeglądów i festiwali.Inspirację do tworzenia układów czerpiemy z kultury i tradycji regionalnej, tańców towarzyskich, tańców różnych narodów, tańców nowoczesnych. W tańcu wykorzystujemy często różnorodne rekwizyty i ciekawe kostiumy.

Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień prezentując swoje umiejętności na przeglądach i festiwalach, np. Festiwalu Twórczości Artystycznej "FeTa", Festiwalu Radości i Uśmiechu "Lajkonik", Festiwalu "Radość Tworzenia", Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Starej Prochowni.