Promocja zdrowia

Opiekunami agendy "Promocja zdrowia" są panie Anna Gabryel i Renata Pachnik. Od wielu lat w szkole prowadzone są działania związane ze zdrowym stylem życia, których głównym celem jest rozwijanie zainteresowań prozdrowotnych.

Dbając o zdrowie naszych wychowanków realizujemy zadania w następujących obszarach: zdrowe odżywianie, higiena osobista, rozwój i zdrowie fizyczne, bezpieczeństwo i pierwsza pomoc, aktywność ruchowa, życie bez nałogów. Spotkania prowadzone są metodami aktywizującymi, w pogodnej atmosferze i dostarczają dzieciom wielu wrażeń. Kierowane są do uczniów szkoły podstawowej i zespołów edukacyjno-terapeutycznych.

Agenda "Promocja zdrowia" realizuje różnorodne projekty, między innymi: "Dobrze jemy ze szkołą na widelcu"  "Mamy kota na punkcie mleka".