Duży Samorząd Szkolny

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są Panie Wiesława Anna Gacka i Aleksandra Dawidowska oraz Pan Michał Zaborowski. Samorząd Uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły. Tworzą go wszyscy uczniowie klas IV – VII SP, którzy w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli.

Pracując w samorządzie uczniowie wpływają na kreowanie szkolnej rzeczywistości. Mają realny wpływ na to, co dzieje się w szkole, mogą rozwijać pasje i zainteresowania, wzbogacać ofertę imprez szkolnych, uczyć się współpracy w grupie i wykazywać się własną kreatywnością