Tel.: 22 81 00 782 | BIP | Facebook | Polityka prywatności

Agendy i zespoły

Agendy i zespoły

działające w SPS nr 240

 • Mały Samorząd Szkolny

  Opiekunkami Małego Samorządu są panie Magdalena Kołakowska i Aneta Seremak.

  Na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 prężnie działa Mały Samorząd, do którego należą uczniowie kl. I-III oraz Zespołów Terapeutycznych. Plan pracy Samorządu stanowi integralną część Programu Profilaktyczno- Wychowawczego Szkoły. Comiesięczne apele poruszają tematykę bliską uczniom, stanowią uzupełnienie zajęć dydaktycznych. Prowadzone są metodami aktywizującymi: gry i zabawy dydaktyczne, konkursy przyrodnicze, ekspresja plastyczna. Metody i formy prowadzonych apeli dostosowane są do potrzeb i możliwości wszystkich uczniów, tak by aktywnie uczestniczyli w realizacji zagadnień tematycznych.

  Główne cele Małego Samorządu:

  • kształtowanie poczucia przynależności do społeczności uczniowskiej,
  • integrowanie zespołów klasowych, pogłębianie więzi koleżeńskich i rówieśniczych,
  • pomoc najmłodszym uczniom w adaptacji w nowym środowisku,
  • rozwijanie potrzeby właściwego komunikowania się i współpracy,
  • kształtowanie prawidłowej postawy społecznej i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne,
  • wspomaganie procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
  • rozwijanie zainteresowań poprzez udział w konkursach,
  • wdrażanie do pracy na rzecz szkoły, środowiska.

 • Duży Samorząd Szkolny
  W trakcie realizacji …

 • Promocja zdrowia

  Opiekunami agendy „Promocja zdrowia” są panie Anna Gabryel i Renata Pachnik.

  Od wielu lat w szkole prowadzone są działania związane ze zdrowym stylem życia, których głównym celem jest rozwijanie zainteresowań prozdrowotnych. Dbając o zdrowie naszych wychowanków realizujemy zadania w następujących obszarach: zdrowe odżywianie, higiena osobista, rozwój i zdrowie fizyczne, bezpieczeństwo i pierwsza pomoc, aktywność ruchowa, życie bez nałogów. Spotkania prowadzone są metodami aktywizującymi, w pogodnej atmosferze i dostarczają dzieciom wielu wrażeń. Kierowane są do uczniów szkoły podstawowej i zespołów edukacyjno-terapeutycznych.

  Agenda „Promocja zdrowia” realizuje różnorodne projekty, między innymi: „Nie pal przy mnie, proszę” (we współpracy z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną), „Akademia czystych rąk” (Carex), „Klub bezpiecznego Puchatka”, „Żyj smacznie i zdrowo” (Winiary).

 • Zespół taneczny FLESZ

  Opiekunkami zespołu są panie Anna Arcichowska i Anna Kruszyńska.

  Zespół taneczny działa w szkole od 2004 roku. W zajęciach uczestniczą dziewczęta i chłopcy z różnych klas, którzy przejawiają zainteresowanie tańcem i lubią występować na scenie.Wspólnie przygotowują układy taneczne, które prezentowane są podczas uroczystości szkolnych oraz konkursów, przeglądów i festiwali.Inspirację do tworzenia układów czerpiemy z kultury i tradycji regionalnej, tańców towarzyskich, tańców różnych narodów, tańców nowoczesnych. W tańcu wykorzystujemy często różnorodne rekwizyty i ciekawe kostiumy.

  Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień prezentując swoje umiejętności na przeglądach i festiwalach, np. Festiwalu Twórczości Artystycznej „FeTa”, Festiwalu Radości i Uśmiechu „Lajkonik”, Festiwalu „Radość Tworzenia”, Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Starej Prochowni.

   

   

 • Zespół wokalno-instrumentalny Rozśpiewane A TO MY

  Osoby prowadzące: Anetta Rębacz i Andrzej Szulik.

  Zespół instrumentalno-wokalny „Rozśpiewane „A TO MY” adresowany jest do uczniów uzdolnionych muzycznie chcących rozwijać swoje uzdolnienia i talenty jak i dla uczniów stawiających pierwsze kroki. Posiadamy bardzo dobrą bazę instrumentów perkusyjnych (djembe, bongosy, cajon, conga), instrumentów strunowych (gitary) czy klawiszowych. Dużą popularnością cieszą się zajęcia gry na instrumentach perkusyjnych prowadzone w pogodnej atmosferze i wyzwalające kreatywność i pomysłowość uczestników.

  Od wielu lat nasi uczniowie prezentują swoje osiągnięcia na uroczystościach i akademiach szkolnych oraz reprezentują placówkę na przeglądach i festiwalach np.: Festiwalu Twórczości Artystycznej „FeTa”, konkursie piosenki Zielona Estrada w Helenowie, Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki”, Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Rozśpiewany Wawer, Konkursie „Giełda Talentów” czy Konkursie Wokalnym „Rozwiń Talent” organizowanym przez CPK, odnosząc sukcesy i zdobywając nagrody.

  Współpracujemy z zespołem harcerskim 425 WDH „Śpiewograjki” działającym w naszej szkole, z którym nagraliśmy płytę CD pt: „Mamy dla Was Piosenkę”.

 • 425 Warszawska Drużyna Nieprzetartego Szlaku
  W trakcie realizacji …

 • Szkolne Koło „Caritas”
  W trakcie realizacji …

 • Klub Karate – Okinawa Karate-Do
  W trakcie realizacji …