Agendy i zespoły

Agendy i zespoły

działające w SPS nr 240

 • Mały Samorząd Szkolny
  Opiekunkami Małego Samorządu są panie Patrycja Lamparska, Karolina Łańcow, Anna Biernacka oraz Marta Zawadzka. Na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 prężnie działa Mały Samorząd, do którego należą uczniowie kl. I-III oraz część klas z zespołów terapeutycznych. Plan pracy Samorządu stanowi integralną część Programu Profilaktyczno- Wychowawczego Szkoły. Comiesięczne apele poruszają tematykę bliską uczniom, stanowią uzupełnienie zajęć dydaktycznych. Prowadzone są metodami aktywizującymi: gry i zabawy dydaktyczne, konkursy przyrodnicze, ekspresja plastyczna. Metody i formy prowadzonych apeli dostosowane są do potrzeb i możliwości wszystkich uczniów, tak by aktywnie uczestniczyli w realizacji zagadnień tematycznych. Główne cele Małego Samorządu:
  • kształtowanie poczucia przynależności do społeczności uczniowskiej,
  • integrowanie zespołów klasowych, pogłębianie więzi koleżeńskich i rówieśniczych,
  • pomoc najmłodszym uczniom w adaptacji w nowym środowisku,
  • rozwijanie potrzeby właściwego komunikowania się i współpracy,
  • kształtowanie prawidłowej postawy społecznej i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne,
  • wspomaganie procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
  • rozwijanie zainteresowań poprzez udział w konkursach,
  • wdrażanie do pracy na rzecz szkoły, środowiska.
 • Duży Samorząd Szkolny
  Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są Panie Wiesława Anna Gacka i Aleksandra Dawidowska oraz Pan Michał Zaborowski. Samorząd Uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły. Tworzą go wszyscy uczniowie klas IV – VII SP, którzy w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli. Pracując w samorządzie uczniowie wpływają na kreowanie szkolnej rzeczywistości. Mają realny wpływ na to, co dzieje się w szkole, mogą rozwijać pasje i zainteresowania, wzbogacać ofertę imprez szkolnych, uczyć się współpracy w grupie i wykazywać się własną kreatywnością.
 • Promocja zdrowia

  Opiekunami agendy "Promocja zdrowia" są panie Anna Gabryel i Renata Pachnik.

  Od wielu lat w szkole prowadzone są działania związane ze zdrowym stylem życia, których głównym celem jest rozwijanie zainteresowań prozdrowotnych. Dbając o zdrowie naszych wychowanków realizujemy zadania w następujących obszarach: zdrowe odżywianie, higiena osobista, rozwój i zdrowie fizyczne, bezpieczeństwo i pierwsza pomoc, aktywność ruchowa, życie bez nałogów. Spotkania prowadzone są metodami aktywizującymi, w pogodnej atmosferze i dostarczają dzieciom wielu wrażeń. Kierowane są do uczniów szkoły podstawowej i zespołów edukacyjno-terapeutycznych.

  Agenda "Promocja zdrowia" realizuje różnorodne projekty, między innymi: "Dobrze jemy ze szkołą na widelcu"  "Mamy kota na punkcie mleka".

 • Zespół taneczny FLESZ

  Opiekunkami zespołu są panie Anna Arcichowska i Anna Kruszyńska.

  Zespół taneczny działa w szkole od 2004 roku. W zajęciach uczestniczą dziewczęta i chłopcy z różnych klas, którzy przejawiają zainteresowanie tańcem i lubią występować na scenie.Wspólnie przygotowują układy taneczne, które prezentowane są podczas uroczystości szkolnych oraz konkursów, przeglądów i festiwali.Inspirację do tworzenia układów czerpiemy z kultury i tradycji regionalnej, tańców towarzyskich, tańców różnych narodów, tańców nowoczesnych. W tańcu wykorzystujemy często różnorodne rekwizyty i ciekawe kostiumy.

  Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień prezentując swoje umiejętności na przeglądach i festiwalach, np. Festiwalu Twórczości Artystycznej "FeTa", Festiwalu Radości i Uśmiechu "Lajkonik", Festiwalu "Radość Tworzenia", Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Starej Prochowni.

   

   
 • Zespół wokalno-instrumentalny Rozśpiewane A TO MY

  Osoby prowadzące: Anetta Rębacz i Andrzej Szulik.

  Zespół instrumentalno-wokalny "Rozśpiewane "A TO MY" adresowany jest do uczniów uzdolnionych muzycznie chcących rozwijać swoje uzdolnienia i talenty jak i dla uczniów stawiających pierwsze kroki. Posiadamy bardzo dobrą bazę instrumentów perkusyjnych (djembe, bongosy, cajon, conga), instrumentów strunowych (gitary) czy klawiszowych. Dużą popularnością cieszą się zajęcia gry na instrumentach perkusyjnych prowadzone w pogodnej atmosferze i wyzwalające kreatywność i pomysłowość uczestników.

  Od wielu lat nasi uczniowie prezentują swoje osiągnięcia na uroczystościach i akademiach szkolnych oraz reprezentują placówkę na przeglądach i festiwalach np.: Festiwalu Twórczości Artystycznej "FeTa", konkursie piosenki Zielona Estrada w Helenowie, Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Wesołe Nutki", Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Rozśpiewany Wawer, Konkursie "Giełda Talentów" czy Konkursie Wokalnym "Rozwiń Talent" organizowanym przez CPK, odnosząc sukcesy i zdobywając nagrody.

  Współpracujemy z zespołem harcerskim 425 WDH "Śpiewograjki" działającym w naszej szkole, z którym nagraliśmy płytę CD pt: "Mamy dla Was Piosenkę".

 • 425 Warszawska Drużyna Nieprzetartego Szlaku
  Opiekunkami działającej w naszej szkole Warszawskiej Drużyny Harcerskiej 425 Nieprzetartego Szlaku są panie Janina Kamoda i Joanna Kotulska. W ramach swojej działalności harcerze i harcerki uczestniczą w różnych imprezach integracyjnych tj. kominikach, rajdach, dyskotekach, przeglądach artystycznych. Przy drużynie działa zespół wokalno- instrumentalny „Śpiewograjki”, który wydał już swoją pierwszą płytę pt. „Mamy dla was piosenkę”. Swoimi występami uświetnia harcerskie i szkolne imprezy okolicznościowe. Od lat w naszej szkole organizowane są Przeglądy Artystyczne Drużyn Nieprzetartego Szlaku Hufca Praga Południe. Swoją działalność nasza drużyna systematyczne prezentuje na facebooku WDH 425 NS (stronę założyła i prowadzi nasza absolwentka dh. Iza Orłowska).
 • Szkolne Koło „Caritas”
  W trakcie realizacji ...
 • Klub Naszej Ziemi
  W szkole od wielu lat prowadzone są różnorodne działania ekologiczne. Jednym z nich był udział w akcji Sprzątanie Świata – Polska, organizowanym przez Fundację Nasza Ziemia. We wrześniu 2016 roku poszerzyliśmy współpracę z tą fundacją, przystępując do jednego z jej programów edukacji ekologicznej pt. „Kluby Naszej Ziemi”. W naszej placówce został zarejestrowany Klub Naszej Ziemi Nr 365. Do Klubu zapraszamy całą społeczność szkolną - uczniów  i ich rodziców, nauczycieli, pracowników  obsługi. Wszystkich,  którzy troszczą się o stan przyrody i środowiska. Segregują odpady w szkole i w domu. Angażują się w zbiórkę surowców wtórnych – makulatury, plastikowych nakrętek, elektrośmieci, zużytych baterii. Pomagają w utrzymaniu ogrodu. Biorą udział w różnych akcjach ekologicznych. O działaniach naszego Klubu piszemy na stronie www.klubynaszejziemi.pl