Tel.: 22 81 00 782 | BIP | Facebook

Rekrutacja

Rekrutacja

Jak zostać uczniem SPS nr 240

Zapisy dzieci do naszej placówki

Szkoła Podstawowa nr 240 z oddziałami gimnazjalnymi przyjmuje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z:

  • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Uczniowie są przyjmowani w trakcie całego roku szkolnego do wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 240 i Gimnazjum nr 100.

Placówka prowadzi również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od 3 roku życia.

Zapisu ucznia dokonuje się bezpośrednio w placówce, po uprzedniej rozmowie z dyrektorem szkoły i złożeniu podania (plik do pobrania).

Do naszej placówki mogą być przyjęci uczniowie z terenu całej Warszawy (nie ma rejonizacji w szkolnictwie specjalnym) oraz innych powiatów. W tym przypadku niezbędne jest uzyskanie decyzji Starosty miejscowego powiatu w porozumieniu z Biurem Edukacji m.st. Warszawy.

Dni otwarte w roku szkolnym 2018/19 dla rodziców i dzieci zainteresowanych edukacją w naszej placówce:

1-29 marca bieżącego roku szkolnego zapraszamy w godzinach 9.00 – 16.00.
13 marca 2018r. (środa) zapraszamy w godzinach 15.00 – 19.00.
27 marca 2019r. (środa) zapraszamy w godzinach 15.00 – 19.00.